Curso de primeiros auxilios e uso do desfibrilador

Formación homologada en todas as comunidades autónomas

Formación en primeiros auxilios e uso do desfibrilador

Primeiros auxilios e soporte vital básico con desfibrilador

 

Curso de primeiros auxilios con soporte vital básico e uso do desfibrilador DEA, somos unha academia autorizada en todas as comunidades autónomas de España, consulta dispoñibilidade e información detallada da nosa formación.

 

A QUEN SE DIRIXE? 

 • Persoas con interese en adquirir coñecementos básicos en primeiros auxilios, soporte vital básico e DEA.
 • Traballadores de empresas de calquera ámbito.

 

OBXECTIVOS 

 • Concienciar ás persoas da organización da necesidade de coñecer os procedementos de primeiros auxilios máis habituais.
 • Identifica situacións graves e leves mediante unha adecuada valoración.
 • Adquirir as competencias mínimas necesarias para poder prestar un apoio sanitario inicial ante calquera situación inesperada no ámbito da saúde.
 • Coñecer aspectos básicos do uso de desfibriladores semiautomáticos.

 

CONTIDOS  

BLOQUE 1: SITUACIÓNS DE RISCO INMINENTES

 

 • Que son os primeiros auxilios?
 • Soporte vital básico para nenos e adultos e uso de DEA
 • Posición lateral de seguridade (PLS)
 • ICTUS
 • Obstrución da vía aérea por corpos estraños
 • Sangrado
 • Ataque ao corazón

 

BLOQUE 2: SITUACIÓNS MÁIS FRECUENTES EN PPAA

 

 • Pautas xerais de actuación en caso de accidente.
 • Epistaxis (hemorraxias nasais).
 • Traumatismos (cara, cabeza, columna, tórax).
 • Hematomas dos tecidos brandos.
 • Picaduras e picaduras de animais.
 • Lesións por exceso de calor.
 • Lesións por frío excesivo.
 • Primeiros auxilios psicolóxicos.
 • O botiquín de primeiros auxilios

 

METODOLOXÍA

As estratexias metodolóxicas que se empregarán serán dinámico e participativo, onde os usuarios espertar interese polo que se está a traballar e deste xeito, poden conseguir resolver as dúbidas e inquedanzas que xurdan en relación cos temas traballados durante a acción formativa.

Presentaranse casos axeitados ao contorno de actividade dos usuarios e/ou contexto no que deberían actuar se fose necesario. Resolvendo casos e dando resposta ás necesidades que teñan en cada momento.

O material técnico e didáctico que se utilizará para desenvolver a acción formativa será o adecuado para acadar as aprendizaxes propostas e buscar unha contextualización o máis real posible á que deberán enfrontarse nunha situación real.

 

DURACIÓN

8 horas a impartir nunha única sesión ou en dúas sesións de 4 horas.

 

Curso de primeiros auxilios específico da actividade

PRIMEIROS AUXILIOS PARA NENOS E BEBÉS

A QUEN SE DIRIXE?

 • traballadores de gardería
 • Ludotecas municipais
 • bibliotecas municipais
 • Mestre de etapa de educación infantil (0-6 anos)


OBXECTIVOS

 • Concienciar ás persoas da organización da necesidade de coñecer os procedementos de primeiros auxilios máis habituais dirixidos a situacións imprevistas na infancia.
 • Identifica situacións graves e leves mediante unha adecuada valoración
 • Adquirir as competencias mínimas necesarias para poder prestar un apoio sanitario inicial ante calquera situación inesperada no ámbito da saúde.
 • Coñecer aspectos básicos do uso de desfibriladores semiautomáticos


CONTIDOS

BLOQUE 1: SITUACIÓNS DE RISCO INMINENTES

 • Que son os primeiros auxilios?
 • Soporte vital básico para nenos e adultos e uso de DEA
 • Posición lateral de seguridade (PLS)
 • Obstrución da vía aérea por corpos estraños
 • Sangrado


BLOQUE 2: SITUACIÓNS MÁIS FRECUENTES EN PPAA

 • Triángulo de valoración pediátrica
 • Alteración do nivel de conciencia
 • queimaduras
 • Feridas
 • Trauma
 • Urxencias médicas, larinxite, epiglotite, epiglotite larinxite
 • Convulsións 
 • Contusións
 • Envenenamento
 • Primeiros auxilios psicolóxicos
 • o botiquín de primeiros auxilios 

METODOLOXÍA

As estratexias metodolóxicas que se empregarán serán dinámicas e participativas, onde os usuarios esperten o interese polo que se está a traballar e deste xeito, poidan resolver as dúbidas e inquedanzas que xurdan en relación cos temas traballados durante a acción formativa.

Presentaranse casos axeitados ao contorno de actividade dos usuarios e/ou contexto no que deberían actuar se fose necesario. Resolvendo casos e dando resposta ás necesidades que teñan en cada momento. O material técnico e didáctico que se utilizará para desenvolver a acción formativa será o adecuado para acadar as aprendizaxes propostas e buscar unha contextualización o máis real posible á que deberán enfrontarse nunha situación real.

DURACIÓN

8 horas a impartir nunha única sesión ou en dúas sesións de 4 horas

PRIMEIROS AUXILIOS PARA TRABALLADORES DE CENTROS EDUCATIVOS

A QUEN SE DIRIXE?

 • Profesorado da etapa de educación primaria (6-12 anos) – secundaria (12-16 anos)
 • Instituto de Ciencias da Educación (ICE)
 • Conserxes e persoal de secretaría
 • Monitores de actividades extraescolares
 • monitores de comedor


OBXECTIVOS

 • Sensibilizar ás persoas da organización sobre a necesidade de coñecer os procedementos máis habituais en primeiros auxilios dirixidos a situacións imprevistas que se presenten no día a día do centro.
 • Identifica situacións graves e leves mediante unha adecuada valoración. 
 • Adquirir as competencias mínimas necesarias para poder prestar un apoio sanitario inicial ante calquera situación inesperada no ámbito da saúde.

Coñecer aspectos básicos do uso de desfibriladores semiautomáticos.

CONTIDOS

BLOQUE 1: SITUACIÓNS DE RISCO INMINENTES

 • Que son os primeiros auxilios?
 • Soporte vital básico para nenos e adultos e uso de DEA
 • Posición lateral de seguridade (PLS)
 • ICTUS
 • Obstrución da vía aérea por corpos estraños
 • Sangrado
 • Ataque ao corazón


BLOQUE 2: SITUACIÓNS MÁIS FRECUENTES EN PPAA

 • Pautas xerais de actuación en caso de accidente
 • Alteración do nivel de conciencia
 • queimaduras
 • Feridas
 • Trauma
 • Picaduras e picaduras de animais
 • Lesións causadas por exceso de calor
 • desmaio
 • Primeiros auxilios psicolóxicos
 • o botiquín de primeiros auxilios


METODOLOXÍA

As estratexias metodolóxicas son dinámicas e participativas, buscando espertar o interese e motivación dos asistentes e dar resposta ás necesidades, dúbidas e inquietudes que poidan xurdir.

Propóñense casos prácticos aplicados no entorno habitual de actividades dos asistentes. Emprégase un material técnico e didáctico axeitado para conseguir a aprendizaxe proposta e buscar unha contextualización o máis real posible.

DURACIÓN

8 horas a impartir nunha única sesión ou en dúas sesións de 4 horas

PRIMEIROS AUXILIOS NO ÁMBITO DEPORTIVO

A QUEN SE DIRIXE?

 • Adestradores de deportes de base para diversos deportes
 • Árbitros de varias categorías
 • Persoal de mantemento de instalacións deportivas
 • Monitores de actividades extraescolares
 • monitores de lecer


OBXECTIVOS

 • Concienciar ás persoas da organización da necesidade de coñecer os procedementos máis habituais en primeiros auxilios dirixidos no ámbito deportivo.
 • Identifica situacións graves e leves mediante unha adecuada valoración
 • Adquirir as competencias mínimas necesarias para poder prestar un apoio sanitario inicial ante calquera situación inesperada no ámbito da saúde.
 • Coñecer aspectos básicos do uso de desfibriladores semiautomáticos


CONTIDOS

BLOQUE 1: SITUACIÓNS DE RISCO INMINENTES

 • Que son os primeiros auxilios?
 • Soporte vital básico para nenos e adultos e uso de DEA
 • Posición lateral de seguridade (PLS)
 • ICTUS
 • Obstrución da vía aérea por corpos estraños
 • Sangrado
 • Ataque ao corazón


BLOQUE 2: SITUACIÓNS MÁIS FRECUENTES EN PPAA

 • Pautas xerais de actuación en caso de accidente
 • Alteración do nivel de conciencia
 • queimaduras
 • Feridas
 • Lesións na cara, cabeza e columna
 • traumatismo torácico
 • Epistaxis (sangrado polo nariz)
 • lesións nas extremidades
 • Hematomas dos tecidos brandos
 • Convulsións
 • Hipoglucemia (baixa azucre no sangue)
 • Primeiros auxilios psicolóxicos
 • o botiquín de primeiros auxilios


METODOLOXÍA

As estratexias metodolóxicas son dinámicas e participativas, buscando espertar o interese e motivación dos asistentes e dar resposta ás necesidades, dúbidas e inquietudes que poidan xurdir.

Propóñense casos prácticos aplicados no entorno habitual de actividades dos asistentes. Emprégase un material técnico e didáctico axeitado para conseguir a aprendizaxe proposta e buscar unha contextualización o máis real posible.

DURACIÓN

8 horas a impartir nunha única sesión ou en dúas sesións de 4 horas

PRIMEIROS AUXILIOS NO CAMPO DA MONTAÑA

A QUEN SE DIRIXE?

 • guías de montaña
 • Guías de actividades deportivas
 • Empresas dedicadas a deportes de aventura
 • axentes forestais
 • asociacións de cazadores


OBXECTIVOS

 • Sensibilizar ás persoas da organización sobre a necesidade de coñecer os procedementos de primeiros auxilios máis habituais dirixidos a situacións que se presentan no contexto das actividades de montaña.
 • Identifica situacións graves e leves mediante unha adecuada valoración
 • Adquirir as competencias mínimas necesarias para poder prestar un apoio sanitario inicial ante calquera situación inesperada no ámbito da saúde.
 • Coñecer aspectos básicos do uso de desfibriladores semiautomáticos


CONTIDOS

BLOQUE 1: SITUACIÓNS DE RISCO INMINENTES

 • Que son os primeiros auxilios?
 • Soporte vital básico para nenos e adultos e uso de DEA
 • Posición lateral de seguridade (PLS)
 • ICTUS
 • Obstrución da vía aérea por corpos estraños
 • Sangrado
 • Ataque ao corazón 


BLOQUE 2: SITUACIÓNS MÁIS FRECUENTES EN PPAA

 • Pautas xerais de actuación en caso de accidente
 • queimaduras
 • Feridas
 • Alteración do nivel de conciencia
 • hematomas dos tecidos brandos
 • Picaduras e picaduras de animais
 • Emerxencias por cambios de temperatura
 • Trauma
 • Primeiros auxilios psicolóxicos
 • o botiquín de primeiros auxilios 


METODOLOXÍA

As estratexias metodolóxicas que se empregarán serán dinámicas e participativas, onde os usuarios esperten o interese polo que se está a traballar e deste xeito, poidan resolver as dúbidas e inquedanzas que xurdan en relación cos temas traballados durante a acción formativa.

Presentaranse casos axeitados ao contorno de actividade dos usuarios e/ou contexto no que deberían actuar se fose necesario. Resolvendo casos e dando resposta ás necesidades que teñan en cada momento.

O material técnico e didáctico que se utilizará para desenvolver a acción formativa será o adecuado para acadar as aprendizaxes propostas e buscar unha contextualización o máis real posible á que deberán enfrontarse nunha situación real.

DURACIÓN

8 horas a impartir nunha única sesión ou en dúas sesións de 4 horas

PRIMEIROS AUXILIOS NO SECTOR HOSTELERÍA

A QUEN SE DIRIXE?

 • Persoal de hostalería e pastelaría como cociñeiros, camareiros, axudantes de cociña, xefe de sala, entre outros
 • Empresas que ofrecen servizos de catering
 • Persoal do local de bar e vida nocturna
 • Adegas


OBXECTIVOS

 • Concienciar ás persoas da organización da necesidade de coñecer os procedementos de primeiros auxilios máis habituais dirixidos a situacións imprevistas que poidan xurdir para clientes e traballadores.
 • Identifica situacións graves e leves mediante unha adecuada valoración
 • Adquirir as competencias mínimas necesarias para poder prestar un apoio sanitario inicial ante calquera situación inesperada no ámbito da saúde.
 • Coñecer aspectos básicos do uso de desfibriladores semiautomáticos


CONTIDOS

BLOQUE 1: SITUACIÓNS DE RISCO INMINENTES

 • Que son os primeiros auxilios?
 • Soporte vital básico para nenos e adultos e uso de DEA
 • Posición lateral de seguridade (PLS)
 • ICTUS
 • Obstrución da vía aérea por corpos estraños
 • Sangrado
 • Ataque ao corazón 


BLOQUE 2: SITUACIÓNS MÁIS FRECUENTES EN PPAA

 • Pautas xerais de actuación en caso de accidente
 • Alteración do nivel de conciencia
 • queimaduras 
 • Feridas
 • Comida envelenada
 • Hipoglucemia (baixa azucre no sangue)
 • intoxicación por alcohol
 • desmaio
 • Primeiros auxilios psicolóxicos
 • o botiquín de primeiros auxilios


METODOLOXÍA

As estratexias metodolóxicas son dinámicas e participativas, buscando espertar o interese e motivación dos asistentes e dar resposta ás necesidades, dúbidas e inquietudes que poidan xurdir.

Propóñense casos prácticos aplicados no entorno habitual de actividades dos asistentes. Emprégase un material técnico e didáctico axeitado para conseguir a aprendizaxe proposta e buscar unha contextualización o máis real posible.

DURACIÓN

8 horas a impartir nunha única sesión ou en dúas sesións de 4 horas

PRIMEIROS AUXILIOS PARA TRABALLADORES DA INDUSTRIA QUÍMICA

A QUEN SE DIRIXE?

 • Empresas que producen e envasan produtos químicos
 • Laboratorios
 • Asociacións agrarias (aplicación de biocidas)
 • Aplicadores de produtos químicos e fitosanitarios


OBXECTIVOS

 • Concienciar ás persoas da organización da necesidade de coñecer os procedementos de primeiros auxilios máis habituais dirixidos a situacións imprevistas que se presenten nas actividades da asociación/empresa.
 • Identifica situacións graves e leves mediante unha adecuada valoración
 • Adquirir as competencias mínimas necesarias para poder prestar un apoio sanitario inicial ante calquera situación inesperada no ámbito da saúde.
 • Coñecer aspectos básicos do uso de desfibriladores semiautomáticos


CONTIDOS

BLOQUE 1: SITUACIÓNS DE RISCO INMINENTES

 • Que son os primeiros auxilios?
 • Soporte vital básico para nenos e adultos e uso de DEA
 • Posición lateral de seguridade (PLS)
 • ICTUS
 • Obstrución da vía aérea por corpos estraños
 • Sangrado
 • Ataque ao corazón


BLOQUE 2: SITUACIÓNS MÁIS FRECUENTES EN PPAA

 • Pautas xerais de actuación en caso de accidente
 • Alteración do nivel de conciencia
 • Queimaduras químicas
 • Lesións por inhalación de gases
 • Feridas
 • Feridas nos ollos e nas mucosas
 • Feridas causadas por explosións
 • Trauma
 • hematomas dos tecidos brandos
 • desmaio
 • Primeiros auxilios psicolóxicos
 • o botiquín de primeiros auxilios


METODOLOXÍA

As estratexias metodolóxicas son dinámicas e participativas, buscando espertar o interese e motivación dos asistentes e dar resposta ás necesidades, dúbidas e inquietudes que poidan xurdir. Preséntanse casos prácticos aplicados no medio 
actividades habituais dos asistentes. Emprégase material técnico e didáctico axeitado para conseguir a aprendizaxe proposta e buscar unha contextualización o máis real posible.

DURACIÓN

8 horas a impartir nunha única sesión ou en dúas sesións de 4 horas

PRIMEIROS AUXILIOS EN TRANSPORTE E MOBILIZACIÓN DE MERCANCÍAS

A QUEN SE DIRIXE?

 • Carga e descarga de porteadores
 • Condutores de transporte terrestre motorizado
 • Condutores de transporte ferroviario
 • Traballadores que realizan tarefas de almacén como substitución de produtos, operarios de caixa, etc.


OBXECTIVOS

 • Concienciar ás persoas da organización da necesidade de coñecer os procedementos de primeiros auxilios máis habituais.
 • Identifica situacións graves e leves mediante unha adecuada valoración
 • Adquirir as competencias mínimas necesarias para poder prestar un apoio sanitario inicial ante calquera situación inesperada no ámbito da saúde.
 • Coñecer aspectos básicos do uso de desfibriladores semiautomáticos


CONTIDOS

BLOQUE 1: SITUACIÓNS DE RISCO INMINENTES

 • Que son os primeiros auxilios?
 • Soporte vital básico para nenos e adultos e uso de DEA
 • Posición lateral de seguridade (PLS)
 • ICTUS
 • Obstrución da vía aérea por corpos estraños
 • Sangrado
 • Ataque ao corazón 


BLOQUE 2: SITUACIÓNS MÁIS FRECUENTES EN PPAA

 • Pautas xerais de actuación en caso de accidente
 • queimaduras 
 • Feridas
 • Alteración do nivel de conciencia
 • Lesións por caída (cara, cabeza, columna, peito)
 • Actuación básica en caso de accidente de tráfico
 • atrapamentos
 • Hematomas dos tecidos brandos
 • Primeiros auxilios psicolóxicos
 • o botiquín de primeiros auxilios 


METODOLOXÍA

As estratexias metodolóxicas que se empregarán serán dinámicas e participativas, onde os usuarios esperten o interese polo que se está a traballar e deste xeito, poidan resolver as dúbidas e inquedanzas que xurdan en relación cos temas traballados durante a acción formativa.

Planteará casos axeitados ao contorno de actividade dos usuarios e/ou contexto no que deberían actuar se fose necesario. Resolvendo casos e dando resposta ás necesidades que teñan en cada momento.

O material técnico e didáctico que se utilizará para desenvolver a acción formativa será o adecuado para acadar as aprendizaxes propostas e buscar unha contextualización o máis real posible á que deberán enfrontarse nunha situación real.

DURACIÓN

8 horas de docencia nunha única sesión ou en dúas sesións de 4

PRIMEIROS AUXILIOS PARA ORGANISMOS DE ORDE PÚBLICA E SEGURIDADE

A QUEN SE DIRIXE?

 • Empresas que prestan servizos de vixilancia e seguridade
 • asociacións de tiro
 • Policía local e axentes municipais
 • Asociacións de protección civil


OBXECTIVOS

 • Concienciar ás persoas da organización da necesidade de coñecer os procedementos de primeiros auxilios máis habituais dirixidos a situacións imprevistas que se presenten nas actividades da asociación/empresa.
 • Identifica situacións graves e leves mediante unha adecuada valoración
 • Adquirir as competencias mínimas necesarias para poder prestar un apoio sanitario inicial ante calquera situación inesperada no ámbito da saúde.
 • Coñecer aspectos básicos do uso de desfibriladores semiautomáticos


CONTIDOS

BLOQUE 1: SITUACIÓNS DE RISCO INMINENTES

 • Que son os primeiros auxilios?
 • Soporte vital básico para nenos e adultos e uso de DEA
 • Posición lateral de seguridade (PLS)
 • ICTUS
 • Obstrución da vía aérea por corpos estraños
 • Sangrado
 • Ataque ao corazón


BLOQUE 2: SITUACIÓNS MÁIS FRECUENTES EN PPAA

 • Pautas xerais de actuación en caso de accidente
 • Alteración do nivel de conciencia
 • Lesións na cara, cabeza e columna
 • traumatismo torácico
 • lesións nas extremidades
 • Hematomas dos tecidos brandos
 • queimaduras
 • Feridas
 • feridas por arma de fogo
 • feridas de arma branca
 • intoxicación por drogas
 • Primeiros auxilios psicolóxicos
 • o botiquín de primeiros auxilios


METODOLOXÍA

As estratexias metodolóxicas son dinámicas e participativas, buscando espertar o interese e motivación dos asistentes e dar resposta ás necesidades, dúbidas e inquietudes que poidan xurdir.

Propóñense casos prácticos aplicados no entorno habitual de actividades dos asistentes. Emprégase un material técnico e didáctico axeitado para conseguir a aprendizaxe proposta e buscar unha contextualización o máis real posible.

DURACIÓN

8 horas a impartir nunha única sesión ou en dúas sesións de 4 horas

PRIMEIROS AUXILIOS AOS TRABALLADORES DO SECTOR ELÉCTRICO

A QUEN SE DIRIXE?

 • Empresas de instalación e mantemento de electricidade
 • electricistas
 • Asociacións e sindicatos de electricistas
 • talleres de automoción
 • concesionarios de automóbiles

OBXECTIVOS

 • Concienciar ás persoas da organización da necesidade de coñecer os procedementos de primeiros auxilios máis habituais dirixidos a situacións imprevistas que se presenten nas actividades da asociación/empresa.
 • Identifica situacións graves e leves mediante unha adecuada valoración
 • Adquirir as competencias mínimas necesarias para poder prestar un apoio sanitario inicial ante calquera situación inesperada no ámbito da saúde.
 • Coñecer aspectos básicos do uso de desfibriladores semiautomáticos


CONTIDOS

BLOQUE 1: SITUACIÓNS DE RISCO INMINENTES

 • Que son os primeiros auxilios?
 • Soporte vital básico para nenos e adultos e uso de DEA
 • Posición lateral de seguridade (PLS)
 • ICTUS
 • Obstrución da vía aérea por corpos estraños
 • Sangrado
 • Ataque ao corazón


BLOQUE 2: SITUACIÓNS MÁIS FRECUENTES EN PPAA

 • Pautas xerais de actuación en caso de accidente
 • Nivel alterado de conciencia
 • queimaduras
 • Feridas
 • lesións eléctricas
 • Electrocucion
 • Trauma
 • hematomas dos tecidos brandos
 • desmaio
 • Primeiros auxilios psicolóxicos
 • o botiquín de primeiros auxilios


METODOLOXÍA

As estratexias metodolóxicas son dinámicas e participativas, buscando espertar o interese e motivación dos asistentes e dar resposta ás necesidades, dúbidas e inquietudes que poidan xurdir. Preséntanse casos prácticos aplicados no medio 
actividades habituais dos asistentes. Emprégase material técnico e didáctico axeitado para conseguir a aprendizaxe proposta e buscar unha contextualización o máis real posible.

DURACIÓN

8 horas a impartir nunha única sesión ou en dúas sesións de 4 horas

PRIMEIROS AUXILIOS AOS TRABALLADORES DO SECTOR AGRARIA

A QUEN SE DIRIXE?

• Traballadores do sector agrario (labregos, gandeiros, etc.)
• Operarios de almacén (condutores de maquinaria, manipuladores de alimentos)
• Cooperativa agraria
• Temporal
• Asociacións de labregos (AJAC, Unió de Pagesos, etc.)

OBXECTIVOS

• Concienciar ás persoas da organización da necesidade de coñecer actuacións básicas ante imprevistos e situacións de risco no fogar.
• Identificar situacións graves e leves mediante unha valoración adecuada.
• Adquirir as competencias mínimas necesarias para poder prestar un apoio sanitario inicial ante calquera situación inesperada no ámbito da saúde.
• Coñecer aspectos básicos do uso de desfibriladores semiautomáticos.

CONTIDOS

BLOQUE 1: SITUACIÓNS DE RISCO INMINENTES

• Que son os primeiros auxilios?
• Soporte vital básico para nenos e adultos e uso de DEA
• Posición lateral de seguridade (PLS)
• Obstrución da vía aérea por corpos estraños
• Sangrado
• Ataque ao corazón
• Ictus

BLOQUE 2: SITUACIÓNS MÁIS FRECUENTES EN PPAA

• Pautas xerais de actuación en caso de accidente
• Queimaduras
• Feridas
• Epistaxis (sangrado polo nariz)
• Traumatismos
• Hipoglucemia (baixa azucre no sangue)
• Convulsións
• Primeiros auxilios psicolóxicos
• O botiquín 

METODOLOXÍA

As estratexias metodolóxicas son dinámicas e participativas, buscando espertar o interese e motivación dos asistentes e dar resposta ás necesidades, dúbidas e inquietudes que poidan xurdir. Preséntanse casos prácticos aplicados no medio 
actividades habituais dos asistentes. Emprégase material técnico e didáctico axeitado para conseguir a aprendizaxe proposta e buscar unha contextualización o máis real posible.

DURACIÓN

8 horas a impartir nunha única sesión ou en dúas sesións de 4 horas

PRIMEIROS AUXILIOS PARA TRABALLADORES DA INDUSTRIA TÉXTIL E PINTURA

A QUEN SE DIRIXE?

 • Empresas de corte e costura
 • Empresas produtoras de materias primas de algodón
 • Empresas de transformación téxtil e de pel
 • industrias de estampación

 

OBXECTIVOS

 • Concienciar ás persoas da organización da necesidade de coñecer os procedementos de primeiros auxilios máis habituais dirixidos a situacións imprevistas que se presenten nas actividades da empresa.
 • Identifica situacións graves e leves mediante unha adecuada valoración
 • Adquirir as competencias mínimas necesarias para poder prestar un apoio sanitario inicial ante calquera situación inesperada no ámbito da saúde.
 • Coñecer aspectos básicos do uso de desfibriladores semiautomáticos


CONTIDOS

BLOQUE 1: SITUACIÓNS DE RISCO INMINENTES

 • Que son os primeiros auxilios?
 • Soporte vital básico para nenos e adultos e uso de DEA
 • Posición lateral de seguridade (PLS)
 • ICTUS
 • Obstrución da vía aérea por corpos estraños
 • Sangrado
 • Ataque ao corazón 


BLOQUE 2: SITUACIÓNS MÁIS FRECUENTES EN PPAA

 • Pautas xerais de actuación en caso de accidente
 • Queimaduras químicas
 • Queimaduras por axente físico
 • feridas cortantes
 • obxectos entrelazados
 • intoxicación química
 • hematomas dos tecidos brandos
 • Primeiros auxilios psicolóxicos
 • desmaio
 • o botiquín de primeiros auxilios


METODOLOXÍA

As estratexias metodolóxicas son dinámicas e participativas, buscando espertar o interese e motivación dos asistentes e dar resposta ás necesidades, dúbidas e inquietudes que poidan xurdir. Preséntanse casos prácticos aplicados no medio 
actividades habituais dos asistentes. Emprégase material técnico e didáctico axeitado para conseguir a aprendizaxe proposta e buscar unha contextualización o máis real posible.

DURACIÓN

8 horas a impartir nunha única sesión ou en dúas sesións de 4 horas

PRIMEIROS AUXILIOS PARA OS MAIORES

A QUEN SE DIRIXE?

 • Traballadores de residencias de anciáns
 • Traballadores do centro residencial
 • Asociacións relacionadas con problemas relacionados coa idade (ASFAL, saúde mental, enfermidades dexenerativas, etc.)
 • Centros cívicos e residencias da terceira idade
 • asociacións veciñais


OBXECTIVOS

 • Sensibilizar ás persoas da organización sobre a necesidade de coñecer os procedementos de primeiros auxilios máis habituais dirixidos a problemas relacionados coas persoas maiores.
 • Identifica situacións graves e leves mediante unha adecuada valoración
 • Adquirir as competencias mínimas necesarias para poder prestar un apoio sanitario inicial ante calquera situación inesperada no ámbito da saúde.
 • Coñecer aspectos básicos do uso de desfibriladores semiautomáticos

CONTIDOS

BLOQUE 1: SITUACIÓNS DE RISCO INMINENTES

 • Que son os primeiros auxilios?
 • Soporte vital básico para nenos e adultos e uso de DEA
 • Posición lateral de seguridade (PLS)
 • ICTUS
 • Obstrución da vía aérea por corpos estraños
 • Sangrado
 • Ataque ao corazón


BLOQUE 2: SITUACIÓNS MÁIS FRECUENTES EN PPAA

 • Pautas xerais de actuación en caso de accidente
 • Alteración do nivel de conciencia
 • queimaduras 
 • Feridas
 • Trauma
 • Hipoglucemia (baixa azucre no sangue)
 • Crise hipertensiva
 • desmaio
 • Primeiros auxilios psicolóxicos
 • o botiquín de primeiros auxilios


METODOLOXÍA

As estratexias metodolóxicas son dinámicas e participativas, buscando espertar o interese e motivación dos asistentes e dar resposta ás necesidades, dúbidas e inquietudes que poidan xurdir. Preséntanse casos prácticos aplicados no medio 
actividades habituais dos asistentes. Emprégase material técnico e didáctico axeitado para conseguir a aprendizaxe proposta e buscar unha contextualización o máis real posible.

DURACIÓN

8 horas de docencia nunha única sesión ou en dúas sesións de 4

PRIMEIROS AUXILIOS AOS TRABALLADORES DO SECTOR MARÍTIMO E PESQUEIRO

A QUEN SE DIRIXE?

 • Patróns de embarcacións de recreo
 • Patróns e tripulantes de embarcacións de recreo
 • pilotos de porto
 • Patróns e tripulantes dos buques pesqueiros
 • asociacións de pescadores
 • Traballadores das empresas acuícolas


OBXECTIVOS

 • Concienciar ás persoas da organización da necesidade de coñecer os procedementos de primeiros auxilios máis habituais dirixidos a situacións imprevistas que se presenten nas actividades da asociación/empresa.
 • Identifica situacións graves e leves mediante unha adecuada valoración
 • Adquirir as competencias mínimas necesarias para poder prestar un apoio sanitario inicial ante calquera situación inesperada no ámbito da saúde.
 • Coñecer aspectos básicos do uso de desfibriladores semiautomáticos


CONTIDOS

BLOQUE 1: SITUACIÓNS DE RISCO INMINENTES

 • Que son os primeiros auxilios?
 • Soporte vital básico para nenos e adultos e uso de DEA
 • Posición lateral de seguridade (PLS)
 • ICTUS
 • Obstrución da vía aérea por corpos estraños
 • Sangrado
 • Ataque ao corazón 


BLOQUE 2: SITUACIÓNS MÁIS FRECUENTES EN PPAA

 • Pautas xerais de actuación en caso de accidente
 • Nivel alterado de conciencia
 • queimaduras
 • Feridas, especialmente contundentes e incisas
 • Lesións por caída
 • Hipotermia
 • Golpe de calor e outras lesións por aumento da temperatura
 • Salvamento básico de persoas na auga
 • Primeiros auxilios psicolóxicos
 • o botiquín de primeiros auxilios

METODOLOXÍA

As estratexias metodolóxicas son dinámicas e participativas, buscando espertar o interese e motivación dos asistentes e dar resposta ás necesidades, dúbidas e inquietudes que poidan xurdir.

Propóñense casos prácticos aplicados no entorno habitual de actividades dos asistentes. Emprégase un material técnico e didáctico axeitado para conseguir a aprendizaxe proposta e buscar unha contextualización o máis real posible.

DURACIÓN

8 horas a impartir nunha única sesión ou en dúas sesións de 4 horas

PRIMEIROS AUXILIOS NO SECTOR DO TRANSPORTE ESCOLAR

A QUEN SE DIRIXE?

 • condutores de autobuses escolares
 • Auxiliares de transporte escolar
 • guías de actividades

OBXECTIVOS

 • Concienciar ás persoas da organización da necesidade de coñecer os procedementos de primeiros auxilios máis habituais dirixidos a situacións imprevistas que se presenten nas actividades da asociación/empresa.
 • Identifica situacións graves e leves mediante unha adecuada valoración
 • Adquirir as competencias mínimas necesarias para poder prestar un apoio sanitario inicial ante calquera situación inesperada no ámbito da saúde.
 • Coñecer aspectos básicos do uso de desfibriladores semiautomáticos


CONTIDOS

BLOQUE 1: SITUACIÓNS DE RISCO INMINENTES

 • Que son os primeiros auxilios?
 • Soporte vital básico para nenos e adultos e uso de DEA
 • Posición lateral de seguridade (PLS)
 • ICTUS
 • Obstrución da vía aérea por corpos estraños
 • Sangrado
 • Ataque ao corazón 


BLOQUE 2: SITUACIÓNS MÁIS FRECUENTES EN PPAA

 • Pautas xerais de actuación en caso de accidente
 • Triángulo de valoración pediátrica
 • queimaduras
 • Feridas
 • Hematomas dos tecidos brandos
 • Trauma
 • Epistaxis (sangrado polo nariz)
 • Mobilización básica do paciente
 • Primeiros auxilios psicolóxicos
 • o botiquín de primeiros auxilios 

METODOLOXÍA

As estratexias metodolóxicas son dinámicas e participativas, buscando espertar o interese e motivación dos asistentes e dar resposta ás necesidades, dúbidas e inquietudes que poidan xurdir.

Propóñense casos prácticos aplicados no entorno habitual de actividades dos asistentes. Emprégase un material técnico e didáctico axeitado para conseguir a aprendizaxe proposta e buscar unha contextualización o máis real posible.

DURACIÓN

8 horas de docencia nunha única sesión ou en dúas sesións de 4