Curso de reciclaxe de RCP e uso do desfibrilador DEA

Formación homologada en todas as comunidades autónomas

Curso de reciclaxe de RCP e uso de desfibriladores DEA

Formación en reciclaxe de RCP e uso de desfibriladores

 

Formamos á xente da organización no uso de desfibriladores semiautomáticos e outras técnicas asistenciais iniciais, o noso curso con prácticas de manobras de RCP.

O curso de formación no uso de desfibriladores baséase nas recomendacións elaboradas polo Comité Internacional de Resucitación (ILCOR), representado no noso territorio polo Consello Europeo de Resucitación (ERC) nas súas recomendacións máis actualizadas.

Os obxectivos da formación son formar ás persoas da organización no uso de desfibriladores semiautomáticos e outras técnicas de atención sanitaria inicial e conciencialos da necesidade de coñecer os procedementos máis habituais en soporte vital básico.

A duración establecida para o curso de formación inicial dependerá da comunidade autónoma, podendo ser de 6 a 12 horas lectivas, estruturadas en módulos teórico-prácticos.

A metodoloxía que se utilizará basearase nos coñecementos previos dos participantes (avaliación inicial), a partir do cal se darán a coñecer as principais recomendacións en materia de RCP e o uso do DEA segundo as directrices do European Resuscitation Council (ERC). . ). As sesións, na súa maioría prácticas e activas, permitirán aos participantes contextualizar a aprendizaxe a partir de prácticas integradas e simulación de casos hipotéticos.

Infórmate da normativa de desfibriladores externos na túa Comunidade Autónoma.

 

Módulo 1: Introdución

 

 • Anatomía e Fisioloxía Cardiopulmonar
 • Urxencias médicas
 • Consideracións éticas e xurídicas da intervención

 

Módulo 2: Reanimación Cardiopulmonar Básica

 

 • a cadea de supervivencia
 • Soporte vital básico
 • Acceso ao sistema de emerxencia
 • Algoritmo de acción en reanimación cardiopulmonar básica para socorristas.
 • Descrición das técnicas básicas de reanimación cardiopulmonar (compresións torácicas e ventilación con métodos de barreira e bolsa-máscara)
 • Prácticas de manobras básicas de reanimación cardiopulmonar:
 • Ventilación
 • Compresións torácicas
 • Reanimación cardiopulmonar básica para un e dous socorristas
 • Liberación de obstrución das vías aéreas

 

Módulo 3: Desfibrilación externa semiautomática

 

 • Desfibrilación semiautomática externa: Descrición, utilidade, funcionamento e mantemento
 • Normas de seguridade
 • Algoritmo de actuación en reanimación cardiopulmonar básica con desfibrilación externa semiautomática
 • Prácticas básicas de reanimación cardiopulmonar con DEA para socorristas con un e dous socorristas
 • Simulación práctica integrada con diferentes escenarios posibles
 • Rexistro de datos e cumprimentación da folla de rexistro