Curso de Soporte Vital Básico e uso do DEA

Formación homologada en todas as comunidades autónomas

Curso de soporte vital básico e uso do desfibrilador DEA DESA

Curso de Soporte Vital Básico + Desfibrilador DEA DESA

 

Formación inicial e continua en Soporte Vital Básico e uso de desfibriladores, cformamos persoas no uso de desfibriladores semiautomáticos e outras técnicas de reanimación cardiorrespiratoria e atención sanitaria inicial.

O curso de formación en Soporte Vital Básico e uso de desfibriladores baséase nas recomendacións elaboradas polo Comité Internacional de Resucitación (ILCOR), representada no noso territorio polo Consello Europeo de Resucitación (ERC) nas súas recomendacións máis actualizadas.

Os obxectivos do curso BLS + DEA son formar ás persoas da organización no uso de desfibriladores semiautomáticos e outras técnicas asistenciais iniciais e concienciar a toda a poboación da necesidade de formarse nos procedementos máis habituais en soporte vital básico.

A duración establecida do curso de formación inicial sobre Soporte Vital Básico e uso do desfibrilador DESA DEA dependerá da comunidade autónoma á que pertenza, pode ser de 4 a 12 horas lectivas, estruturadas en módulos teórico-prácticos. Pregúntanos calquera dúbida por teléfono, whatsapp ou correo electrónico.

A metodoloxía que se empregará no curso de Soporte Vital Básico e uso do desfibrilador DESA DEA, estará baseada nos coñecementos previos dos participantes (avaliación inicial), a partir do cal se desprenden as principais recomendacións en materia de RCP e o uso do DEA segundo ás directrices do Consello Europeo de Resucitación (ERC).

 

Curso de soporte vital básico e uso do desfibrilador

 

As sesións, na súa maioría prácticas e activas, permitirán aos participantes contextualizar a aprendizaxe a partir de prácticas integradas e simulación de casos hipotéticos. Infórmate sobre o normativa de desfibriladores externos na súa Comunidade Autónoma.

 

Curso de Soporte Vital Básico e uso dos desfibriladores DESA DEA

 

Módulo 1: Introdución

 

 • Anatomía e Fisioloxía Cardiopulmonar
 • Urxencias médicas
 • Consideracións éticas e xurídicas da intervención

 

Módulo 2: Reanimación Cardiopulmonar Básica

 

 • a cadea de supervivencia
 • Soporte vital básico
 • Acceso ao sistema de emerxencia
 • Algoritmo de acción en reanimación cardiopulmonar básica para socorristas.
 • Descrición das técnicas básicas de reanimación cardiopulmonar (compresións torácicas e ventilación con métodos de barreira e bolsa-máscara)
 • Prácticas de manobras básicas de reanimación cardiopulmonar:
 • Ventilación
 • Compresións torácicas
 • Reanimación cardiopulmonar básica para un e dous socorristas
 • Liberación de obstrución das vías aéreas

 

Módulo 3: Desfibrilación externa semiautomática

 

 • Desfibrilación semiautomática externa: Descrición, utilidade, funcionamento e mantemento
 • Normas de seguridade
 • Algoritmo de actuación en reanimación cardiopulmonar básica con desfibrilación externa semiautomática
 • Prácticas básicas de reanimación cardiopulmonar con DEA para socorristas con un e dous socorristas
 • Simulación práctica integrada con diferentes escenarios posibles
 • Rexistro de datos e cumprimentación da folla de rexistro

 

Módulo 4: Avaliación · Avaliación teórica e práctica dos tres módulos que compoñen a formación

 

O curso impártese nas oficinas ou oficinas da empresa ou entidade, viaxamos ás súas instalacións para impartir o curso a todo o seu equipo humano.