Escolas e centros educativos cardioprotexidos

Desfibriladores DEA e formación en RCP nas escolas

Escola cardioprotexida con desfibriladores DEA

escolas cardioprotexidas

 

Certificación de centros cardioprotexidos con certificado de cumprimento da normativa sobre desfibriladores DEA da súa comunidade autónoma no seu lugar de traballo.

O noso plan permanente de cardioprotección para centros educativos consta de a aluguer de desfibriladores con todos os compoñentes, que inclúe a certificación de espazo cardioprotexido.

Esta certificación como centro cardioseguro inclúe todo o necesario para cardioprotexer os edificios escolares contra a morte súbita, implementando un plan de cardioprotección integral específico para o centro.

 

Certificación de escolas cardioprotexidas

 

No noso plan de cardioprotección escolar deseñamos un mapa detallado coa localización dos puntos de rescate cardíaco, tendo en conta os tempos de viaxe e a localización do DEA entre o lugar do accidente e a localización do punto de rescate cardíaco, co fin de reducir os tempos de chegada ao desfibrilador a menos de 2 minutos, sumados aos 2 minutos de retorno á vítima, cun tempo máximo de 4 minutos desde o inicio da parada cardiorrespiratoria ata que, de ser o caso, se aplique a descarga do DEA.

 

Escolas cardioprotexidas con desfibriladores DEA

 

A certificación como centro cardioprotexido inclúe a instalación homologada do desfibrilador ou do punto de rescate cardíaco, sinalización DEA que cubre todo o recinto escolar co percorrido máis curto sinalado para a localización do desfibrilador.

El mantemento dos desfibriladores DEA DESA do colexio Consiste nun mantemento preventivo e correctivo O mantemento preventivo é aquel que realizamos periodicamente para manter o equipo desfibrilador en perfectas condicións de uso.

O noso Neocontrol para mantemento intelixente de desfibriladores DEA, realiza funcións de supervisión do desfibrilador en tempo real e os 365 días do ano, detectando de forma prematura incidencias externas ou anomalías nos equipos de cardioprotección.

 

Plan de cardioprotección do centro educativo con formación en RCP e uso do DEA

 

Para ser un colexio cardioprotexido é obrigatorio contar con persoal formado en técnicas de reanimación cardiopulmonar, un curso de formación en primeiros auxilios co que afrontar con calma e eficacia a parada cardiorrespiratoria.

nosa curso de soporte vital básico e uso do desfibrilador Trátase dunha formación homologada en todas as comunidades autónomas e está subvencionada por Fundae. As prácticas de manobra e o curso de uso do DEA impártense sempre co mesmo desfibrilador instalado no centro educativo.

 

Aluguer de desfibriladores permanentes de cardioprotección

Contamos con plans completos de cardioprotección con equipos desfibriladores, mantemento, formación e seguimento DEA 365. Ofertas de aluguer para cardioprotección permanente.

CARDIORENTO

35 € / mes

AED OFFLINE

CARDIORENTO+

45 € / mes

DESFIBRILADOR CONECTADO