Edificios cardioprotexidos con equipos DEA

Desfibriladores DEA en edificios residenciais e comerciais

Edificios cardioprotexidos con instalación de desfibriladores, sinalización e formación

edificios cardioprotexidos

 

Certificación de edificios cardioprotexidos con certificado de cumprimento do normativa sobre desfibriladores DEA da súa comunidade autónoma en edificios residenciais, oficinas, empresas e supermercados.

O noso plan integral de cardioprotección para o edificio consta de: a aluguer de desfibriladores e todos os compoñentes, que inclúe a certificación de espazos cardioprotexidos.

Esta certificación como edificio cardio seguro inclúe todo o necesario para cardioprotexer os edificios contra a morte súbita, implementando un plan específico de cardioprotección integral dos espazos de traballo.

 

Certificación de edificios cardioprotexidos

 

No noso plan de cardioprotección para edificios, deseñamos un plano detallado coa localización dos puntos de rescate cardíaco, tendo en conta os tempos de viaxe e a localización do DEA entre o lugar do accidente e a localización do punto de rescate cardíaco, co fin de reducir os tempos de chegada ao desfibrilador a menos de 2 minutos, sumados aos 2 minutos de retorno á vítima, cun tempo máximo de 4 minutos desde o inicio da parada cardiorrespiratoria ata que, de ser o caso, se aplique a descarga do DEA.

 

Edificios con desfibriladores DEA e edificio cardioprotexido para adestramento de RCP

 

A certificación como edificio cardioprotexido inclúe a instalación homologada do desfibrilador ou do punto de rescate cardíaco, cubrindo a sinalización DEA toda a zona do edificio co percorrido máis curto sinalado para a localización do desfibrilador.

El mantemento dos desfibriladores DEA DESA no edificio Consiste nun mantemento preventivo e correctivo O mantemento preventivo é aquel que realizamos periodicamente para manter o equipo desfibrilador en perfectas condicións de uso.

O noso Neocontrol para mantemento intelixente de desfibriladores DEA, realiza funcións de supervisión do desfibrilador en tempo real e os 365 días do ano, detectando de forma prematura incidencias externas ou anomalías nos equipos de cardioprotección.

 

Plan de cardioprotección do edificio con formación en RCP e uso do DEA

 

Para ser un edificio con certificación cardioprotexida é obrigatorio contar con persoal formado en técnicas de reanimación cardiopulmonar, un curso de formación en primeiros auxilios co que afrontar con calma e eficacia a parada cardiorrespiratoria.

nosa curso de soporte vital básico e uso do desfibrilador Trátase dunha formación homologada en todas as comunidades autónomas e está subvencionada por Fundae. As prácticas de manobra e o curso de uso do DEA impártense sempre co mesmo desfibrilador instalado no edificio.