Certificado de comunidades cardioprotexidas

Instalación de desfibrilador externo e formación de RCP en edificios

Certificado de espazo cardioprotexido para comunidades

comunidades cardioprotexidas

 

Desfibriladores para comunidades veciñas con certificación comunitaria cardioprotexida. Certificación de cumprimento normativa sobre desfibriladores DEA da súa comunidade autónoma en referencia ás comunidades veciñas.

O noso plan permanente de cardioprotección para o edificio comunitario consta de: a aluguer de desfibriladores e todos os compoñentes, que inclúe o certificado de espazos cardioprotexidos.

Esta certificación como comunidade veciñal cardiosegura inclúe todo o necesario para cardioprotexer á comunidade veciñal contra a morte súbita, implantando un plan específico de cardioprotección integral dos espazos de vivenda residencial.

 

Certificación de comunidades veciñais cardioprotexidas

 

No noso plan de cardioprotección comunitario, deseñamos un mapa detallado coa localización dos puntos de rescate cardíaco, tendo en conta os tempos de viaxe e a localización do DEA, entre o lugar do accidente e a localización do punto de rescate cardíaco, co fin de reducir os tempos de chegada ao desfibrilador a menos de 2 minutos, sumados aos 2 minutos de retorno á vítima, cun tempo máximo de 4 minutos desde o inicio da parada cardiorrespiratoria ata que, de ser o caso, se aplique a descarga do DEA.

 

Certificación de comunidades veciñais cardioprotexidas

O certificado como comunidade veciñal cardioprotexida avala a instalación homologada dun desfibrilador externo DEA ou DESA, a formación dos residentes en técnicas de Soporte Vital Básico, a dispoñibilidade de seguro de RSE e antivandalismo, a sinalización DEA que cubra toda a zona comunitaria coa ruta máis rápida marcada ata o desfibrilador.

 

Desfibrilador para comunidade de veciños con todo

 

Para manter este certificado no tempo, por lei debemos ter contratada unha empresa mantemento dos desfibriladores DEA DESA no edificio co que garantir o perfecto estado de uso os 365 días do ano.

Este servizo de mantemento dos equipos de cardioprotección consiste nun mantemento preventivo e correctivo O mantemento preventivo dos desfibriladores externos é aquel que realizamos periodicamente para manter o equipo desfibrilador en perfecto estado de uso.

O noso Neocontrol para mantemento intelixente de desfibriladores DEA, realiza funcións de supervisión do desfibrilador en tempo real e os 365 días do ano, detectando de forma prematura incidencias externas ou anomalías nos equipos de cardioprotección instalados na comunidade de veciños.

 

Desfibrilador para comunidade de veciños para uso en nenos e adultos

 

Plan de cardioprotección para comunidades con formación en RCP e uso do DEA

 

Para ser unha comunidade cardioprotexida certificada é obrigatorio contar cun grupo de residentes formados en técnicas de reanimación cardiopulmonar, deben realizar un curso de formación en primeiros auxilios co que afrontar con calma e eficacia a parada cardiorrespiratoria.

nosa curso de soporte vital básico e uso do desfibrilador Trátase dunha formación homologada en todas as comunidades autónomas e está subvencionada por Fundae. As prácticas de manobra e o curso de uso de DEA impártense sempre co mesmo desfibrilador instalado na comunidade.

 

Aluguer de desfibriladores permanentes de cardioprotección

Contamos con plans completos de cardioprotección con equipos desfibriladores, mantemento, formación e seguimento DEA 365. Ofertas de aluguer para cardioprotección permanente.

CARDIORENTO

35 € / mes

AED OFFLINE

CARDIORENTO+

45 € / mes

DESFIBRILADOR CONECTADO