Política de privacidade

Política de privacidade

Quen é o responsable? 

NEOSALUS SOLUTIONS, SL. con CIF B-25733007 e enderezo Parc Científic i Tecnologic Agroalimentari de Lleida, Edifici Incuba, Planta 1, Oficina 1.7, 25003, Lleida, Teléfono 900 52 56 78 NOME DE DOMINIO: www.neosalus.com 

Para que finalidades procesamos os seus datos persoais?

En Neosalus tratamos a información facilitada polas persoas interesadas para xestionar a súa solicitude de información sobre os nosos produtos.

Cal é o período de conservación dos teus datos?

Os datos persoais facilitados conservaranse ata que o interesado solicite a súa supresión.

Cal é a lexitimidade para o tratamento dos seus datos?

O tratamento da información baséase na solicitude de máis información. A negativa ao tratamento dos seus datos implicaría a imposibilidade de facilitar a información solicitada.

A que destinatarios se lles comunicarán os seus datos?

Os datos facilitados poderán ser cedidos a empresas encargadas do tratamento de datos (como provedores de servizos: servizos de entrega de comunicacións, servizos de mensaxería, axencias, servizos similares de xeración de público, etc.).

Tamén poderán realizarse transferencias internacionais de acordo co réxime de autorización e notificación previa que estableza a normativa vixente.

Cales son os teus dereitos cando nos facilitas os teus datos?

O interesado ten dereito a retirar o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais en calquera momento e a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos. Tamén pode, se o desexa, exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición e portabilidade de datos dirixíndose ao enderezo previamente indicado.