Plan de mantemento dos desfibriladores DEA e DESA

Empresa de mantemento de equipos de cardioprotección

Texto completo texto alternativo

Mantemento de desfibriladores DEA DESA

 

O noso servizo de mantemento de desfibriladores DEA DESA ten como obxectivo garantir un estado óptimo dos equipos de cardioprotección de forma permanente: as 24 horas do día, todos os días do ano.

 

Por que é tan importante o mantemento dun desfibrilador?

Ao tratarse de equipos electromédicos que non se utilizan de forma habitual, que deben estar sempre en perfecto estado para o seu uso cando sexa necesario, lembra que unha emerxencia deste tipo non avisa e pode ocorrer en calquera momento. O control e seguimento do estado dun desfibrilador DEA DESA é clave para a perfecta conservación e funcionamento dos equipos DEA/DESA.

 

Mantemento preventivo e correctivo de desfibriladores

 

Ante a obriga de manter os desfibriladores DEA en perfectas condicións para o seu uso os 365 días do ano, é fundamental un plan de mantemento preventivo co que poidamos previr posibles avarías dos DEA coa substitución anticipada de pezas de caducidade como parches de electrodos ou batería do desfibrilador.

Mediante un calendario anual realízanse traballos de mantemento e revisión dos desfibriladores DEA e DESA, traballos preventivos in situ en todo o parque de equipos de cardioprotección.

 

Mantemento de desfibriladores externos DEA DESA

 

O mantemento correctivo é os traballos de reparación e conservación dos equipos DEA in situ e de xeito urxente, por incidencias ou avarías que se produzan de forma aleatoria, sen anomalía algunha ou por causa externa, nos casos por falta dun correcto mantemento preventivo.

Para detectar estas incidencias fóra da supervisión anual dun equipo de desfibriladores de DEA, é necesario o noso Neocontrol, a única ferramenta de cardioprotección con conectividade 3G/4G capaz de informarte en tempo real sobre calquera incidencia que poidan sufrir os teus desfibriladores de DEA.

 

Plan de mantemento de desfibriladores externos DEA DESA

É importante ter en conta que o servizo de mantemento de desfibriladores externos é obrigatorio segundo a lexislación autonómica e estatal. O propietario do equipo DEA está obrigado a mantelo en bo estado para o seu uso óptimo, con Sancións por incumprimento do mantemento do desfibrilador.

En Neosalus incorporamos un plus ao plan de mantemento de espazos cardioprotexidos co noso Neocontrol, un servizo de conectividade para equipos desfibriladores co que controlar o perfecto estado as 24 horas do día, os 365 días do ano.

 

Desenvolvemento de Neocontrol para o mantemento de desfibriladores DEA e DESA

 

con Neocontrol e desfibriladores conectados a través de 3G/4G en tempo real, garanten aos nosos clientes o perfecto estado de funcionamento, poden supervisar o correcto mantemento do desfibrilador sostido no tempo.

O noso servizo de conectividade Neocontrol con monitorización do desfibrilador ofrece un control total do seu equipo de cardioprotección, mantemento intelixente do desfibrilador.

Mantemento intelixente e servizo técnico in situ dos equipos DEA DESA

O mantemento correctivo e preventivo realizado periodicamente in situ é a modalidade tradicional de mantemento dun desfibrilador, que se basea na comprobación, supervisión, revisión do correcto funcionamento e cambios de consumibles por caducidade na data prevista.

Durante os traballos de mantemento in situ compróbase o funcionamento do desfibrilador mediante a autotest, sinais acústicos e luminosos, botóns de acendido e apagado, comprobación do estado correcto da batería e capacidade de memoria, actualización do firmware do desfibrilador, etc.

 

O estado de conservación dos seus desfibriladores DAE na aplicación CardionLive®

 

CardionLive é o software en formato app para xestionar e manter os equipos de desfibriladores en perfecto estado, mantemento intelixente de consumibles e supervisión que garanten a trazabilidade.

Ademais, o mantemento intelixente do desfibrilador ofrece control remoto de todos os DEA públicos próximos a ti.

 

Monitoriza os teus desfibriladores en tempo real

 

Cardionlive é a primeira solución electrónica para controlar o estado dos equipos de cardioprotección en tempo real, xerar chamadas e notificacións automáticas para calquera tipo de incidencia a través da conectividade 3G/4G. Localiza facilmente os desfibriladores DEA DESA máis próximos e recibe notificacións de emerxencia. A tranquilidade de ter todo o teu desfibrilador monitorizado en tempo real e sempre en perfecto estado de uso. 

En canto Neocontrol detecta unha incidencia ou avaría do desfibrilador, o noso servizo técnico recibe unha comunicación da incidencia técnica en tempo real e implementa o protocolo de reparación do equipo DEA co que corrixir a avaría.