Curso de primeiros auxilios e uso do desfibrilador

Formación homologada en todas as comunidades autónomas

Formación en primeiros auxilios e uso do desfibrilador

Primeiros auxilios e soporte vital básico con desfibrilador

Curso de primeiros auxilios con soporte vital básico e uso do desfibrilador DEA, somos unha academia autorizada en todas as comunidades autónomas de España, consulta dispoñibilidade e información detallada da nosa formación.

 

A QUEN SE DIRIXE? 

 • Persoas con interese en adquirir coñecementos básicos en primeiros auxilios, soporte vital básico e DEA.
 • Traballadores de empresas de calquera ámbito.

 

OBXECTIVOS 

 • Concienciar ás persoas da organización da necesidade de coñecer os procedementos de primeiros auxilios máis habituais.
 • Identifica situacións graves e leves mediante unha adecuada valoración.
 • Adquirir as competencias mínimas necesarias para poder prestar un apoio sanitario inicial ante calquera situación inesperada no ámbito da saúde.
 • Coñecer aspectos básicos do uso de desfibriladores semiautomáticos.

 

CONTIDOS  

BLOQUE 1: SITUACIÓNS DE RISCO INMINENTES

 

 • Que son os primeiros auxilios?
 • Soporte vital básico para nenos e adultos e uso de DEA
 • Posición lateral de seguridade (PLS)
 • ICTUS
 • Obstrución da vía aérea por corpos estraños
 • Sangrado
 • Ataque ao corazón

 

BLOQUE 2: SITUACIÓNS MÁIS FRECUENTES EN PPAA

 

 • Pautas xerais de actuación en caso de accidente.
 • Epistaxis (hemorraxias nasais).
 • Traumatismos (cara, cabeza, columna, tórax).
 • Hematomas dos tecidos brandos.
 • Picaduras e picaduras de animais.
 • Lesións por exceso de calor.
 • Lesións por frío excesivo.
 • Primeiros auxilios psicolóxicos.
 • O botiquín de primeiros auxilios

 

METODOLOXÍA

As estratexias metodolóxicas que se empregarán serán dinámico e participativo, onde os usuarios espertar interese polo que se está a traballar e deste xeito, poden conseguir resolver as dúbidas e inquedanzas que xurdan en relación cos temas traballados durante a acción formativa.

Presentaranse casos axeitados ao contorno de actividade dos usuarios e/ou contexto no que deberían actuar se fose necesario. Resolvendo casos e dando resposta ás necesidades que teñan en cada momento.

O material técnico e didáctico que se utilizará para desenvolver a acción formativa será o adecuado para acadar as aprendizaxes propostas e buscar unha contextualización o máis real posible á que deberán enfrontarse nunha situación real.

 

DURACIÓN

8 horas a impartir nunha única sesión ou en dúas sesións de 4 horas.

 

Curso de primeiros auxilios específico da actividade

Primeiros auxilios nas garderías
PRIMEIROS AUXILIOS PARA NENOS E BEBÉS

A QUEN SE DIRIXE?

 • traballadores de gardería
 • Ludotecas municipais
 • bibliotecas municipais
 • Mestre de etapa de educación infantil (0-6 anos)

OBXECTIVOS

 • Concienciar ás persoas da organización da necesidade de coñecer os procedementos de primeiros auxilios máis habituais dirixidos a situacións imprevistas na infancia.
 • Identifica situacións graves e leves mediante unha adecuada valoración
 • Adquirir as competencias mínimas necesarias para poder prestar un apoio sanitario inicial ante calquera situación inesperada no ámbito da saúde.
 • Coñecer aspectos básicos do uso de desfibriladores semiautomáticos

CONTIDOS

BLOQUE 1: SITUACIÓNS DE RISCO INMINENTES

 • Que son os primeiros auxilios?
 • Soporte vital básico para nenos e adultos e uso de DEA
 • Posición lateral de seguridade (PLS)
 • Obstrución da vía aérea por corpos estraños
 • Sangrado

BLOQUE 2: SITUACIÓNS MÁIS FRECUENTES EN PPAA

 • Triángulo de valoración pediátrica
 • Alteración do nivel de conciencia
 • queimaduras
 • Feridas
 • Trauma
 • Urxencias médicas, larinxite, epiglotite, epiglotite larinxite
 • Convulsións 
 • Contusións
 • Envenenamento
 • Primeiros auxilios psicolóxicos
 • o botiquín de primeiros auxilios 
METODOLOXÍA

As estratexias metodolóxicas que se empregarán serán dinámicas e participativas, onde os usuarios esperten o interese polo que se está a traballar e deste xeito, poidan resolver as dúbidas e inquedanzas que xurdan en relación cos temas traballados durante a acción formativa.

Presentaranse casos axeitados ao contorno de actividade dos usuarios e/ou contexto no que deberían actuar se fose necesario. Resolvendo casos e dando resposta ás necesidades que teñan en cada momento. O material técnico e didáctico que se utilizará para desenvolver a acción formativa será o adecuado para acadar as aprendizaxes propostas e buscar unha contextualización o máis real posible á que deberán enfrontarse nunha situación real.

DURACIÓN

8 horas a impartir nunha única sesión ou en dúas sesións de 4 horas
 

Artigos relacionados

Imaxe
Empresa de cardioprotección experta en espazos cardioprotexidos con servizos de instalación de desfibriladores, mantemento e reparación de equipos de DEA. Academia de primeiros auxilios certificada con cursos de Soporte Vital Básico e uso do desfibrilador, formación 100% subvencionada.
Imaxe
Imaxe

O máis lido

Contacto

PCiTAL, Edificio Incuba, Oficina 1.7, 25003 Lleida
neosalus@neosalus.com
+34 900 52 56 78

Asistencia técnica 24h

+34 646 20 26 16
+34 902 02 72 76
sat24@neosalus.com

Imaxe
eseucaenfrgl