cardioprotección-espazos-cardioprotexidos

Protección Cardíaca

Puntos de rescate cardíaco

Servizos permanentes de cardioprotección para espazos con necesidades de protección indefinidas contra a morte súbita.

cardioprotección-empresa

Formación en BLS e uso do DEA

Cursos de cardioprotección integral con RCP

Cursos de formación en técnicas e manobras de reanimación cardiopulmonar e uso de desfibriladores Samaritan PAD 350P/360P/500P.

cardionlive-supervisión-desfibriladores-aed

Desfibriladores sempre listos

desfibriladores conectados

A seguridade do perfecto estado de uso de todos os teus desfibriladores DEA, desfibrilador conectado e supervisado as 24 horas do día.

Cardioprotección de espazos

O noso servizo integral de cardioprotección coa instalación de puntos de rescate cardíaco, mantemento de desfibriladores, repostos, curso BLS e uso do desfibrilador.

Empresas, entidades, comunidades e particulares

Aluguer e aluguer de equipos desfibriladores DEA e DESA, aluguer de desfibriladores DEA para cardioprotección temporal e aluguer de desfibriladores/puntos de rescate cardíaco para cardioprotección permanente.
aluguer-desfibriladores-aed-desa

Xuntos facemos a túa vida máis segura

Dende Neosalus pasando pola investigación, desenvolvemento e innovación arredor da cardioprotección de espazos, fabricamos equipos con marcado CE para a conectividade dos desfibriladores DEA DESA. Equipos autónomos para conectividade en zonas remotas sen electricidade. A monitorización do desfibrilador AED garante unha efectividade do 99,99% en caso de avarías e incidentes imprevistos.
icona-neosalus

4202 +

Monitorización de DEA

Incidentes

70 +

Incidentes

Certificación de Espazos Cardioprotexidos

Certificación de espazos cardioprotexidos, instalación homologada de equipos DEA con certificado de cardioprotección, espazos cardioseguros segundo a normativa autonómica.

catálogo de formación

O noso catálogo de cursos e formación en primeiros auxilios, soporte vital básico, reanimación cardiopulmonar e uso de desfibriladores DEA e DESA.